>>Határozatok>
>Nyitólap
Az OMBKE 96. Küldöttgyűlésének határozatai
  1. A Küldöttgyűlés elfogadja az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 2006 évről szóló beszámolóját és közhasznúsági jelentését.
  2. A Küldöttgyűlés elfogadja az Ellenőrző Bizottság jelentését.
  3. A Küldöttgyűlés jóváhagyja a Salgótarjáni Területi Osztály megalakulását.
  4. A Küldöttgyűlés továbbra is kiemelkedően fontos feladatának jelöli meg a fiatal szakemberek bevonását az egyesületi életbe.
  5. A Küldöttgyűlés felkéri a Választmányt, hogy az érdekképviseleti szerveinkkel, a Bányász Szakszervezettel, a Bányászati Szövetséggel, a MAVAE és a MÖSZ bevonásával dolgozzon ki javaslatot megfelelő széndioxid kvóták kialakítására.
  6. A Küldöttgyűlés felkéri a Választmányt, vizsgálja meg, milyen javaslatokkal járulhat hozzá az Egyesület egy új ásványi nyersanyag-politika kialakításához.
  7. A Küldöttgyűlés javasolja a Választmánynak, hogy szakmai múzeumaink támogatása ügyében fogalmazzanak levelet az Egyesület nevében az oktatási és kulturális miniszternek.

 

<<Vissza a határozatokhoz
>Nyitólap