07.jpg09.JPG05.jpg10.jpg01.jpg06.jpg04.jpg11.jpg08.jpg03.jpg

 

Megtekinthető az új Alapszabály-tervezet

Tisztelt Tagtársak!

 Az Egyesület Választmánya által megtárgyalt és a kért kisebb módosítások átvezetését követően itt találhatja és olvashatja el az új Alapszabály-tervezetet, amit a Választmány a Küldöttgyűlés elé terjesztésre javasolt. A Küldöttgyűlésig a tervezet helyesírás ellenőrzése megtörténik. A mellékletek és a rajzok addigra elkészülnek.

További kiegészítés:

ez alapszabály-módosítás tervezet,

  • a 2. paragrafus azért került két változatban a dokumentumba, mert a javasolt módosítás tárgyalásához az összes egyesületi küldött háromnegyedének jelenléte szükséges,
  • az SZMSZ csak munkaanyag, tájékoztatás annak megítélésére, hogy ami az alapszabályból kimaradt vagy nincs részletezve, az az SZMSZ-be kerül a leendő elnökség döntése alapján.

Alapszabály tervezet letöltése: Link

 Ezúton köszönöm az Alapszabály Bizottság tagjainak és minden közreműködőnek az áldozatos munkáját!

Jó szerencsét!

Lengyel Károly, az Alapszabály Bizottság elnöke"