07.jpg01.jpg08.jpg03.jpg05.jpg04.jpg11.jpg06.jpg09.JPG10.jpg

2013. december 11.-i   választmányi ülés határozatai

V 52/2013.12.11 határozat ( 19 igen, 0 tartózkodás, 0 nem)

a.)  Az OMBKE a 104. (tisztújító) küldöttgyűlését 2014 május május 23-án a Miskolci Egyetemen tartja meg.  

b.) A választmány az egyesület 2013 december 1-i taglétszám nyilvántartása alapján, figyelembe véve az alapszabály 9§(6) pontjában foglaltakat, meghatározta a küldöttgyűlés küldötteinek számát, mely összesen 186 fő. 

A választmányi tagok száma: 23 fő.

c.) A választmány  felkéri a Jelölő Bizottság tagjának a szakosztályok által delegált személyeket és egyben megbízza prof. emeritus Dr Dúl Jenő okl. kohómérnököt a Jelölő Bizottság elnöki teendőinek ellátásával.

  

V 53/2013.12.11 határozat: ( 19 igen, 0 tartózkodás, 0 nem)

A választmány jóváhagyta az Érem Bizottságnak a  2014. évi kitüntetések keretszámaira vonatkozó  javaslatát.

 

V 54/2013.12.11 határozat ( 19 igen, 0 tartózkodás, 0 nem)

A Választmány az alapszabály 10§ (3) g.) pontja alapján úgy döntött, hogy az OMBKE egyéni tagsági díja 2014-ben megegyezik a 2013-évre megállapított tagsági díjjal, tehát változatlan marad.