04.jpg10.jpg09.JPG05.jpg03.jpg01.jpg08.jpg07.jpg11.jpg06.jpg

OMBKE választmányi ülés 2014. július 9
Helyszíne:  az OMBKE Mikovinyi  tanácsterme
Budapest, V. kerület Október 6. u. 7. III. emelet   

Résztvevők:  a 104. küldöttgyűlésen megválasztott választmányi tagok
Tanácskozási joggal meghívottak: Szombatfalvy Rudolf, az Ellenőrző Bizottság elnöke,
Dr Lengyel Károly korábbi főtitkár, Dr Gagyi Pálffy András ügyvezető igazgató

V. 1/2014.07.9 sz. határozat
A Választmány egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta az együttműködési megállapodást a Földtudományi Civil Szervezetek Közösségének létrehozásáról és működtetéséről.

V. 2/2014.07.9 sz. határozat
A Választmány egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta, hogy az OMBKE tagként csatlakozzon az Észak-Dunántúli  Nemzetközi Bányászati Klaszterhez


V. 3/2014.07.9 sz. határozat
A 104. küldöttgyűlés határozatainak végrehajtása érdekében a választmány a következő feladatok végrehajtását határozta el:

ad 1-3.) Határozatok: Nincs teendő
ad 4.)   A Választmány megbízza Dr nagy Lajos elnököt, hogy a választmány nevében
             kérje fel  Dr Mende Tamást, az Egyetemi Osztály alelnökét, hogy
            a fiatalok egyesületi életbe történő bevonása és végzés utáni megtartása   
            érdekében az Egyetemi Osztály tagjainak, a  szakosztályok titkárainak  
            javaslatai  meghallgatásával dolgozzon ki egy cselekvési terv tervezetet.
            A tervezet vitáját a választmány 2014 év végi ülésén napirendre tűzi.
            Felelős: Dr Nagy Lajos   
ad5.)    A feladatot Dr Nagy Lajos elnök irányításával az egyesület folyamatosan végzi.
            Soron következő feladat a NFM  új vezetésének megkeresése.      
ad 6.)  Az elkészült memorandumot az egyesület vezetése eljuttatja az érintett   
           politikusoknak.
           Felelős: Dr Nagy Lajos
ad7.)  Az oktatás témájában Dr Nagy Lajos személyesen megkeresi az illetékes
           dékánokat  és ez alapján az OMBKE közvetlenül is javaslatot tesz  a
           felsőoktatással foglalkozó államtitkár részére.
ad 8.) Kőrösi Tamás főtitkár a szakosztály titkárok bevonásával és az ügyvezető    
          igazgató közreműködésével elvégzi a szükséges elemzéseket és javaslatokat tesz az  
          esetlegesen   szükséges további lépésekre.
         Kőrösi Tamás a munkáról a 2015 évi küldöttgyűlés előtti választmányi ülésen
         számol be.
ad 9.) A végrehajtásért felelősök a BKL felelősszerkesztői.
ad 10.) A választmány felkéri Dr Lengyel Károlyt, hogy a Történeti Bizottsággal
          együttműködve legyen a választmány által megbízott "múzeumi referens" és mint
          ilyen a választmányi ülések tanácskozási jogú állandó meghívottja.
ad11.)  A feladat végrehajtását Hevesi Imre főtitkárhelyettes, mint a Kiadói Bizottság
           vezetője folyamatosan koordinálja.
ad 12.) A választmány 2014 októberi ülésére Kőrösi Tamás főtitkár vezetésével, az  
           Ellenőrző Bizottság és az ügyvezető igazgató bevonásával készüljön egy helyzet
           elemző anyag.
ad 13.)  A választmány felkéri Törő Györgyöt, hogy  mint a választmány állandó
           referense  az Egyetemi Osztállyal együttműködve   az OMBKE nevében
           folyamatosan tegye meg a szükséges lépéseket a  hagyományok ápolást szolgáló
          épület ügyében és folyamatosan tájékoztassa az OMBKE elnökét.


V. 4/2014.07.9 sz. határozat

A választmány a következő választmányi bizottságok működését határozta el
és jóváhagyta azok elnökeit:

a.) Alapszabály Bizottság. Elnöke: Dr Esztó Péter
     Etikai Bizottság. Elnöke: Dr Bakó Károly
    Ezen bizottságokba minden szakosztály egy-egy főt delegál  
b.) Történeti Bizottság. Elnöke: Tóth János
     Gazdasági Bizottság. Elnöke: Dr Holoda Attila
     Ezen bizottságokban nincs a szakosztályok részére előírt létszámkeret.
c.) Tiszteleti Tagok és Szeniorok Tanácsa. Elnöke: Mezei József
    A Tanács személyi összetétele változatlan
 d.)  Kiadói Bizottság.  Vezetője Hevesi Imre főtitkárhelyettes
   Tagjai: a felelős szerkesztők, főtitkár, ügyvezető igazgató
Egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva


V. 5/2014.07.9 sz. határozat

A választmány az Ifjúsági Bizottság valamint az Oktatási Bizottság  működéséről, összetételéről és feladataik meghatározásáról a későbbiekben, a témában készülő cselekvési terv  függvényében dönt.

Egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva


V. 6/2014.07.9 sz. határozat

   Az Érembizottságot  a választmány megszünteti.  
  12 igen, 2 nem és 1 tartózkodással megszavazva.

V. 7/2014.07.9 sz. határozat

A szakosztályok javaslatai alapján a választmány a korábbi felelős szerkesztők megbízatását fenntartja:

BKL Bányászat: Podányi Tibor
BKL Kohászat:  Balázs Tamás
BKL Kőolaj- és Földgáz: Dallos Éva

Egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva