03.jpg06.jpg01.jpg08.jpg09.JPG04.jpg07.jpg11.jpg05.jpg10.jpg

OMBKE választmányi ülés 2014. december 9
Helyszíne:  az OMBKE Mikovinyi  tanácsterme
Budapest, V. kerület Október 6. u. 7. III. emelet   
 


Résztvevők:   15 fő választmányi tag
                       15 fő  tanácskozási joggal meghívott
                          ( jelenléti ív szerint)
 


V 9/2014/12.09 sz. határozat

A Választmány döntése szerint a 2015 évi kitüntetési keretszámok megegyeznek a 2014 évi keretszámokkal.V 10/2014/12.09 sz. határozat


A Választmány egyhangú határozattal elfogadta, hogy a 2015 évi egyéni tagdíjak mértéke azonos legyen a 2014 évi tagdíjakkal. Ez alól kivételt képeznek a pályakezdők, akiknél 30 éves korig bezárólag az éves tagdíj mértéke 4800 Ft.
                V 11/2014/12.09 sz. határozat

A Dr Mende Tamás által összeállított beszámolót meghallgatva a választmány úgy döntött, hogy az írásos anyagot kapják meg a választmány tagjai és az ahhoz fűzendő kiegészítéseket, javaslatokat február végéig küldjék meg az Egyetemi Osztálynak figyelembe véve, hogy a cél egy intézkedési terv kidolgozása. A beérkezett észrevételek alapján a Dr Mende Tamás által vezetett bizottság állítsa össze az intézkedési tervet.