09.JPG05.jpg01.jpg08.jpg10.jpg03.jpg11.jpg04.jpg06.jpg07.jpg

OMBKE választmányi ülés 2015. április 28
Helyszíne:  az OMBKE Mikovinyi  tanácsterme
Budapest, V. kerület Október 6. u. 7. III. emelet   


Résztvevők:   14 fő választmányi tag
                          7 fő  tanácskozási joggal meghívott     
                          ( jelenléti ív szerint)
 
      
   
V 14/ 2015. 04 28 sz. határozat:  A választmány elfogadja az OMBKE 2014 évi gazdálkodásáról  készült jelentést, a mérleget és a közhasznúsági jelentést és azt a    105. küldöttgyűlés elé terjeszti.                                   
           
               
V 15/ 2015. 04.28 sz. határozat:  A választmány elfogadja az OMBKE 105. küldöttgyűlésének helyére, időpontjára és napirendjére vonatkozó elterjesztést.  
A küldöttgyűlés tisztségviselőire előterjesztett személyi javaslatokat  a küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.

V 16./ 2015. 04.28 sz. határozat:  A választmány elfogadta a kitüntetésekre előterjesztett javaslatokat és tikos szavazással döntött az új tiszteleti tagságra jelölendő személyekről:   Dr Lengyel Károly, Dr Pataki Attila, Dr Somosváry Zsolt, Molnár István.               
   
V 17/ 2015. 04.28 sz.határozat:  A választmány elfogadja az elkészült intézkedési tervet és arról beszámol a küldöttgyűlésnek. A választmány szükségesnek tartja az intézkedési terv végrehajtásának folyamatos megfigyelését, továbbá az intézkedési terv karbantartását végrehajtás közben felmerülő  tapasztalatok alapján, kiegészítve a Dunaújvárosi  Főiskolára és az Óbudai Egyetemre vonatkoztatva is.

V 18/ 2015. 04.28 sz.határozat:  A választmány egyhangú szavazással megbízta Dr Lengyel Károlyt az Alapszabály Bizottság vezetésével.