05.jpg08.jpg01.jpg03.jpg04.jpg11.jpg10.jpg06.jpg09.JPG07.jpg

OMBKE választmányi ülés 2015. december 15
Helyszíne:  az OMBKE Mikovinyi  tanácsterme
  Budapest, V. kerület Október 6. u. 7. III. emelet   


Résztvevők:   18 fő választmányi tag
                          7 fő  tanácskozási joggal meghívott     
                          ( jelenléti ív szerint)
 

V.20/ 2015. dec. 15. sz. határozat
A választmány úgy döntött, hogy a jövőben az OMBKE a Miskolci Egyetemen tartott tudományos diákköri konferenciákon bírálóként is képviselteti magát.  Az egyesület évente egy-egy külön díjat ajánl fel a bányász és kohász hallgatók részére. A díjazott két főnek az OMBKE biztosítja, hogy mint előadók részt vegyenek az EMT konferencián. A díjazott dolgozatok címeit és készítőit illetve az arra érdemes dolgozatok kivonatát a BKL leközli.
 
 

V.21/ 2015. dec15 sz határozat
A választmány egyhangúlag jóváhagyta az  előterjesztett 2016 évi kitüntetési keretszámokat.

-

V.22/ 2015. dec15 sz határozat

 A 2016 évi egyéni tagdíjak a 2015 évi tagdíjakkal azonos-

                             

V.23/ 2015. dec15. sz határozat
                                           
-  A BKL Bányászat és a Kőolaj Földgáz Lap  a jövőben   közös számként jelenjen meg.
 
- A választmány által megbízott felelős szerkesztők megbízatása jelen intézkedéssel nem változik.

- A közös számokkal kapcsolatos operatív kérdésekben és a kiadással kapcsolatos munkamegosztásban a Bányászati és a Kőolaj-Földgáz-Vízbányászati Szakosztály képviselőjét is magában foglaló Kiadói Bizottság döntsön, mely kérdésekben Kőrösi Tamás főtitkár egyeztessen.

- Az OMBKE és a Kőolaj-Földgáz- Vízbányászati Szakosztály vezetése keresse a lehetőségeket az egyesületi  lapkiadás finanszírozására és versenyeztetéssel a költségek csökkentésére.