10.jpg05.jpg06.jpg08.jpg03.jpg04.jpg09.JPG07.jpg01.jpg11.jpg

OMBKE választmányi ülés 2016. április 18
Helyszíne:  az OMBKE Mikovinyi  tanácsterme
Budapest, V. kerület Október 6. u. 7. III. emelet   

                          
V 24/2016.04.18 sz. határozat:  A választmány az Ellenőrző Bizottság és a könyvvizsgáló véleményét is meghallgatva, a kiegészítésekkel elfogadja az OMBKE 2015 évi gazdálkodásáról  készült jelentést, a mérleget és a közhasznúsági jelentést és azt a 106. küldöttgyűlés elé terjeszti.
                                     
V 25/2016.04.18 sz. határozat:   A választmány  az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel egyhangúlag elfogadja az OMBKE 2016 évi pénzügyi tervét.


 
V 26/2016.04.18 sz. határozat:

a.) A Választmány egyhangúlag jóváhagyja az egyesületi kitüntetések szabályozására vonatkozó előterjesztést.

b.) 2017-től kezdve az 50, 60, 70 éves tagságot az egyesület kitűző adományozásával ismeri
el.
A változtatások nem igényelnek küldöttgyűlési döntést,  a változtatásokról a küldöttgyűlést a főtitkár tájékoztatja.


 V 26/2016.04.18 sz. határozat:

 A választmány elfogadta a kitüntetésekre előterjesztett javaslatokat és többségi titkos szavazással megválasztotta az új tiszteleti tagokat:
            Szombatfalvy Rudolf, Morvai Tibor, Dr. Nyitray Dániel
        
      
V 27/2016.04.18 sz. határozat:
A választmány elfogadja az OMBKE 106.. küldöttgyűlésének helyére, időpontjára és napirendjére vonatkozó elterjesztést.  
A küldöttgyűlés tisztségviselőire előterjesztett személyi javaslatokat  a küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.