04.jpg11.jpg08.jpg07.jpg01.jpg06.jpg03.jpg09.JPG05.jpg10.jpg

OMBKE választmányi ülés 2017. november 14
Helyszíne: OMBKE Mikoviny tanácsterme
Budapest, V ker. Október 6 u. 7. III. em.
3. napirendi pont
Az OMBKE szerepe a selmeci hagyományok ápolásában

Az OMBKE Választmányának ajánlásai a Selmeci diákhagyományok védelme érdekében. / Választmányi ülés 2017. nov. 14./
1.    A Választmány határozatot hoz arról, hogy hagyományainkat egyesületünk a továbbiakban Selmeci diákhagyományoknak nevezi, s mint ilyet, kitünteti azzal, hogy tulajdonnévként használja, ezért nagy kezdőbetűvel írja.
2.    A választmány a valéta bizottságok kérésére felhívja a helyi szervezeteinek figyelmét, hogy tartsák tiszteletben azon kérésüket, hogy  balekot avatni és firmát keresztelni csak a selmeci utód szakokat képviselő valétabizottságok által elismert szakestélyeken lehet.  Szervezeteink által rendezett szakestélyeken, ha arra minden tekintetben alkalmas, tiszteletre méltó társunkat, nagyra becsülésünk jeléül szeretnénk kitüntetni kereszteléssel, használjuk a „Tiszteletbeli Bányász”, vagy „Tiszteletbeli Kohász” címet.
3.    A Választmány felkéri a történelmi karok oktatóit, hogy lehetőségeikhez mérten, minél nagyobb létszámban és gyakrabban vegyenek részt a hallgatók rendezvényein, s egyben kéri az oktatókat, hogy jó példával élen járva segítsék hagyományos köszönésünk, a Jó szerencsét, ismételt elterjedését, mindennapos használatát.
4.    A Választmány határoz arról, hogy a selmeci és a soproni nóták életben tartása érdekében készíttet, és közzé tesz egy karaoke- szöveg nélküli- CD-t, amin a nótáink dallama egy szólamban, a laikus követők számára is használható, a dalok ezen CD segítségével egyszerűbben megtanulhatók.
5.    A Selmeci diákhagyományoknak más, nem selmeci utódintézmények diáksága általi lemásolásával kapcsolatosan a Választmány álláspontja az, hogy ezt a kérdést maguknak, a különböző intézmények diákjainak kell egymás között megbeszélniük és megoldaniuk. A Választmány állásfoglalása szerint a továbbiakban  a selmeci hagyományokat magukénak valló diákságot kívánja lehetőségeihez mérten támogatni és előnyben részesíteni. Az egyesület nyilvános rendezvényei, szereplései során minden érdeklődőt tisztelettel vár és az ott történő részvételtől senkit nem kíván eltiltani.
6.    A Választmány felkéri az Egyetemi Osztályt, hogy a BKL lapok (Bányászat, Kőolaj és Földgáz, Kohászat) szerkesztő bizottságaiba a jelenleg is delegált oktatók mellett delegáljanak egy-egy hallgatót is, folyamatosan gondoskodva a végzett hallgató pótlásáról.
7.    Az iparban tevékenykedők, különösen a fiatal és középkorú korosztály mutassanak példát az egyetemi rendezvényeken való megjelenésükkel és aktív részvételükkel.
8.    A Választmány elismerését fejezi ki a valétabizottságok tagjainak a Selmeci diákhagyományok ápolásáért, továbbadásáért végzett elkötelezett munkájukért.