10.jpg06.jpg05.jpg04.jpg01.jpg08.jpg07.jpg09.JPG11.jpg03.jpg

OMBKE választmányi ülés
2018 április 26
 

V. 39 /2018.04.26 Határozat:

A választmány a megkapott dokumentumok alapján, a könyvvizsgáló és az Ellenőrző Bizottság véleményét meghallgatva az OMBKE 2017 évről szóló gazdálkodásáról  készült jelentést ( mérleg és eredmény kimutatás)  és a közhasznúsági beszámolót  
14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és
a küldöttgyűlés elé terjeszti.


V. 40/2018.04.26 Határozat:

 A választmány a szakosztályi javaslatok figyelembe vételével alapján elfogadta az egyesületi kitüntetésekre vonatkozó  személyekre szóló javaslatokat a mellékelt táblázat szerint.

 A választmány Kőrösi Tamás főtitkár előterjesztése alapján 2018-ban a következő személyeket javasolja tiszteleti tagságra:
                                          Hajnal János okl. kohómérnök
                                          Dr Nagy Lajos okl. bányamérnök
                                          Dr. Szabó György okl. olajmérnök

 V. 41/2018.04.26 Határozat:

A Választmány a Jelölő Bizottság tájékoztatóját tudomásul vette és a küldöttgyűlés elé terjeszti:
elnök:    Dr Hatala Pál okl. kohómérnök
                       főtitkár: Kőrösi Tamás okl. olajmérnök
                       főtitkárhelyettes: Dr Szabados Gábor okl. bányamérnök
                       Ellenőrző Bizotság elnöke: Dr Debreceni Ákos
                       tagjai: Marczis Gáborné dr., Molnár István,Gergelyné B. Katalin, Gerecs László   
                       póttagok: Dr Dovrrel Gusztáv,Dr Ládai Balázs
                                         

V. 42/2018.04.26 Határozat:

A Választmány elfogadta az Alapszabály Bizottság előterjesztését az alapszabály módosításának elhalasztásáról


  V. 43/2018.04.26 Határozat

A Választmány 14 igen szavazattal elfogadta a küldöttgyűlés  napirend javaslatát és a tisztségviselőkre tett javaslatokat.