11.jpg09.JPG03.jpg04.jpg08.jpg07.jpg05.jpg10.jpg01.jpg06.jpg

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
választmánya  ülés.
2018. szeptember 12.

 A választmány egyhangúan jóváhagyja az előzőleg megküldött napirendet.
   
 1. napirend:  Új választmányi tagok bemutatkozása
   A tájékoztatást a választmány tudomásul vette.

 2. napirend: A 108. küldöttgyűlés határozataiból eredő feladatok
        
V. 44 /2018.09.12.A választmány az előirányzott feladatokat és felelőseit egyhangúan, ellenszavazat nélkül jóváhagyta.

 3.napirend: Tájékoztatás az OMBKE pénzügyi helyzetéről

V. 45 /2018.09.12.A választmány a tájékoztatást egyhangúan, ellenszavazat nélkül jóváhagyta.

4.napirend:  Választmányi bizottságok vezetőinek megbízása

V. 46 /2018.09.12.A választmány a javaslatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül jóváhagyta megjegyezve, hogy az Ifjúsági Bizottság társelnökeire az Egyetemi Osztály és a szakosztályok közösen tegyenek javaslatot.

5.napirend:  BKL felelős szerkesztők megbízása

V. 47 /2018.09.12.A választmány a javaslatot egyhangúan, ellenszavazat nélkül jóváhagyta.

6.napirend: OMBKE szervező Kft megalakítása
A tájékoztatást a választmány tudomásul vette.
7.napirend: Ügyvezető igazgatói munkakör meghirdetése       
A tájékoztatást a választmány tudomásul vette.
8.napirend: Javaslatok a Szent Borbála kitüntetés adományozására
A tájékoztatást a választmány tudomásul vette.
9. napirend: OMBKE adatkezelési szabályzata (GDPR)
   A tájékoztatást a választmány tudomásul vette.  
10.napirend: OMBKE 2018 II. félévi rendezvényei
 A tájékoztatást a választmány tudomásul vette


  Budapest, 2018. szeptember 20.