01.jpg10.jpg08.jpg09.JPG11.jpg06.jpg03.jpg04.jpg05.jpg07.jpg

Az OMBKE Választmány 2013. március 26-i ülésének határozatai

 

V. 44/2013.03.26 Határozat: (egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) A választmány az egyesület 2012. évi gazdálkodásáról szóló jelentést elfogadja. A közhasznúsági jelentésről az Ellenőrző Bizottság véleményének meghallgatása után a soron következő választmányi ülésen dönt. 

V. 45/ 2013.03.26 Határozat: (egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül))  A választmány az egyesület 2013. évi gazdálkodási tervét elfogadja. 

V. 46/ 2013.03.26 Határozat: (egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül)

Választmány elfogadja az Alapszabály Bizottság elnökének az alapszabály módosítására vonatkozó jelentését. A közhasznú egyesületek alapszabályának szövegére a civil törvény és KIM rendelet által kötelező jelleggel előírtakat az alapszabályon átvezetve kell a 103. küldöttgyűlés elé terjeszteni.  

A választmány egyetért azzal, hogy a módosítás alkalmával a közhasznúság hangsúlyozása érdekében rögzítésre kerüljenek az alapszabályban az egyesület tradicionális jellegét bemutató információk.    Az ismertetett módosítások szövegéhez egy héten belül várja az Alapszabály Bizottság a szövegszerű észrevételeket.Az Alapszabály Bizottság a soron következő választmányi ülésre ezen határozat alapján nyújtsa be a küldöttgyűlés elé terjesztendő szövegtervezetet.