10.jpg04.jpg01.jpg03.jpg05.jpg06.jpg09.JPG08.jpg11.jpg07.jpg

Az OMBKE Választmány 2013. április 19-i ülésének határozatai  

47/2013.04.19 sz. határozat: (19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A választmány az Ellenőrző Bizottság és a könyvvizsgáló véleményét megismerve elfogadja és jóváhagyja a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámolót, az éves költségvetést, a mérleget és a közhasznúsági mellékletet az OMBKE 2012. évi működéséről.

48/2013.04.19 sz. határozat : (19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A Választmány elfogadja az Alapszabály Bizottság elnökének az alapszabály módosítására vonatkozó javaslatát és azt a 103. Küldöttgyűlés elé terjeszti.                                                                  

49/ 2013. 04.19 határozat: (17 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)

A választmány az Érembizottság írásos javaslatát a 2013. évi kitüntetések (érem, plakett, oklevél) adományozására a következő kiegészítéssel fogadja el:    

A BDSZ alapításának 100. évfordulója alkalmával az OMBKE Rabi Ferenc elnök részére egyesületi emlékérmet adományoz, melyet az ebből az alkalomból rendezett ünnepi megemlékezésen adunk át. Egyúttal Szablyár Péter, a Fémszövetség titkára a küldöttgyűlésen részesül érem kitüntetésben.

Az egyesületet támogató pártoló jogi tagok közül egyesületi kitüntetést kap:

ALBA-Metall 1991 Kft. (Szombatfalvy Rudolf ügyvezető) és

INOTAL Zrt. (Kálmán László elnök)

A 103. Küldöttgyűlés alkalmával a választmány tiszteleti tagnak javasolja megválasztani a következő személyeket: Marczis Lászlóné dr., Huszár László és dr.Wanek Ferenc.

50/ 2013. 04.19 határozat: (19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A választmány jóváhagyja a 103. Küldöttgyűlés napirendjére és tisztségviselőire a főtitkár által előterjesztett javaslatot.