Közlemény földtani szakértők részére!

A 40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet (továbbiakban: R.) alapján földtani szakértői engedélyt szerzett szakértőket tájékoztatjuk, hogy az R. 6. § (4) értelmében ’ a földtani szakértőnek az engedély kiadását és a nyilvántartásba vételt követő 5 évente a szakterületének - több szakterület esetén ezek egyikének - megfelelő, 2. melléklet szerinti 20 szakmai minősítő pont összegyűjtését kell igazolnia.’. Az R. 9. § (3) alapján ezt csak a R. alapján kiadott engedéllyel rendelkező földtani szakértőknek kell teljesíteni. 

 

Az R. szerint kiadott földtani szakértői engedélyek érvényességi ideje 5 év (FIGYELEM! Változás a korábbi szakértői engedélyezési eljáráshoz képest, hogy a tudományos fokozattal rendelkezők esetében is csak 5 év az érvényességi idő!) . 

Tájékoztatjuk a földtani szakértőket, hogy az R. 7. § (4) d) pontja szerint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (továbbiakban: MBFH) az engedélyt visszavonja, és egyidejűleg törli a földtani szakértőt a nyilvántartásból, ha a 6. § (4) bekezdésben (lásd 1. bekezdés) foglaltakat nem teljesítette. A R. 7. § (5) szerint, ha az MBFH az engedélyt a (4) bekezdés d) pontja alapján vonta vissza és törölte a földtani szakértőt a nyilvántartásból, az új engedély iránti kérelem esetén a kérelmezőnek a kérelem benyújtását megelőző legfeljebb 5 év időtartam alatt összegyűjtött 20 szakmai minősítő pont teljesítését is igazolnia kell.

Felhívjuk a figyelmet, hogy bármely, az R. 2. melléklete szerinti tevékenység alapján kapható szakmai minősítő pont beszámítása csak a földtani szakértői engedély kiadásának dátumától lehetséges – de legfeljebb a vonatkozó jogszabály hatályba lépésétől (2010. VI. 11.) -, az e dátum előtti pontszerzési eseményekre utólagosan pontszám nem igényelhető.

A szakmai minősítő pontok megszerzéséről az MBFH elnökének 4/2011. (IX. 30.) MBFH Utasítása (’a földtani szakértői engedélyek kiadmányozásáról, nyilvántartásáról és a földtani szakértői engedéllyel rendelkező szakemberek tevékenysége gyakorlásához szükséges szakmai minősítési pontok megszerzéséről’) (továbbiakban: Utasítás) részletesen rendelkezik (elérhető itt: http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=79&lng=1). 

Külön kiemelendő az Utasítás 7. pontja, mely szerint a szakmai konferencián való részvételről az igazolást a földtani szakértőnek kell kérnie a szakmai szervezetektől (Magyarhoni Földtani Társulat, Magyar Geofizikusok Egyesülete, Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, Magyar Mérnöki Kamara), a saját honlapján meghirdetett konferenciára vonatkozóan (ha ezt korábban nem tette meg, utólag kell megkérnie, visszamenőleg, az R. szerint kiadott engedély kiadási dátumáig), s azt kell bemutatnia az MBFH azon szervezeti egységénél, amely a földtani szakértői engedélyt kiállította. /Utasítás 7. pont: ’A 40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet 2. melléklete szerinti minősítési pontrendszer 10. sorában szereplő szakmai minősítési pontok abban az esetben ítélhetők oda, ha a szakértő benyújtotta a részvétel igazolását a szakmai konferencia szervezőjétől.’/. Az R. 2. mellékletének 6., 7. és 10. pontjában meghatározottak esetén az MBFH a szakmai szervezetekkel egyeztetve dönt a kreditpontok odaítéléséről. 

A Magyar Mérnöki Kamara által szervezett és akkreditált, a földtani szakértői tevékenységi körökkel kapcsolatosan figyelembe vehető eseményekről a Kamara által kiadott igazolásokat az MBFH az R. 2. melléklete szerinti pontszámokkal veszi figyelembe.